pirmadienis, vasario 17, 2014

Valstybės atkūrimo dieną minėjome dalyvaudami protų mūšyje


Gražų ir pavasarišką šeštadienio vidudienį Karklinių kaimo daugiafunkciame centre vyravo pakili bei šventinė nuotaika, mat čia susirinkusieji minėjo 96 – ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Šią mūsų valstybei reikšmingą datą išradingai paminėti visus Lietuvos Respublikos piliečius ragino šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Prisijungusi prie šios akcijos Karklinių bendruomenės taryba kvietė prisiminti Vilkaviškio krašto istoriją surengdama protų mūšį ,,Smagu žinoti...‘‘.
Renginyje dalyvavo penkios komandos iš keturių Vilkaviškio rajono gyvenviečių: Patilčių, Degučių, Bartninkų ir Karklinių. Nuskambėjus Lietuvos himnui ir dideliame ekrane pasirodžius viktorinos klausimams, kaip ir Bernardo Brazdžionio eilėraštyje ,,Lietuvos vardas‘‘
čia taip pat ,,suaidėjo vėl iš praeities dainos, mįslės, pasakos nutilę‘‘ – dalyviai ir žiūrovai prisiminė mūsų krašto istoriją bei papildė savuosius žinių kraičius naujomis žiniomis.

Vaizdo klausimus komandoms uždavinėjo Keturvalakių mokyklos – daugiafunkcio centro istorijos mokytoja, buvusi karkliniškė Regina Treikauskienė.

Matėsi, jog visos komandos šiam žaidimui ruošėsi labai atsakingai, tad jos klausimus gliaudė it riešutus, tačiau geriausiai tądien sekėsi komandai iš Bartninkų miestelio, kuri, pasivadinusi ,,Aistos‘‘ vardu buvo nepralenkiama ir iš 35 galimų taškų surinko 27,5. Antrąja vieta džiaugėsi viešnios ,,Kaštonės‘‘ iš Patilčių kaimo, o trečiąja ,,Nežiniukų‘‘ iš Karklinių.

Beje,  kol kompetentinga komisija tikrino komandų atsakymus, susirinkę žiūrovai irgi nesnaudė – jie kaip ir dalyviai taip pat turėjo galimybę pademonstruoti savo žinias bei išmonę atsakydami į jiems pateiktus klausimus.

Pasibaigus žaidimui visi susirinkusieji draugiškai prisėdo prie bendro stalo ir dalinosi renginio įspūdžiais. Viktorinos  organizatorė Karklinių kaimo bendruomenės tarybos pirmininkė Jolita Tekorienė vylėsi, jog šis protų mūšis paskatins visus daugiau domėtis savo krašto istorija bei tapti dar patriotiškesniais.


Nuotraukos
(Seniūnaitės Sigitos Urbaitienės)

Renginio vedėja ir organizatorė Karklinių bendruomenės pirmininkė Jolita Tekorienė
Patilčių kaimo komanda ,,Kaštonės''
Karklinių kaimo komanda ,,Nežiniukai''
Degučių kaimo komanda ,,Kaimynai''

Karklinių kaimo komanda ,,Karklinių smilgos''


Į žiūrovams skirtą klausimą teisingai atsakė karkliniškė S. Budrevičienė


Viktorinos nugalėtojos - komanda ,,Aista'' iš Bartninkų miestelio 

Tarpiniai rezultataiPasibaigus žaidimui visi susirinkusieji draugiškai prisėdo prie bendro stalo ir dalinosi renginio įspūdžiais.

Pasibaigus žaidimui visi susirinkusieji draugiškai prisėdo prie bendro stalo ir dalinosi renginio įspūdžiais.
Klausimai

I – oji dalis
Nr.
Klausimas
Teisingas atsakymas
Taškai
1.
Koks pastatas pavaizduotas šioje nuotraukoje?
Paežerių dvaro rūmai
1
2.
Kaip vadinamas sūduvių gyvenamasis namas?
A.      Troba
B.       Stuba
C.       Pirkia

B – stuba
1
3.
Kokio poeto (ės) eilėraščio ištrauka čia pateikta?

,,Žarsto baltą smėlį
Širvinta nurimus -
Rymo ramunėlė
Rudenio arimuos.‘‘
Salomėjos Nėries
1
4.
Šalia kelio Vilkaviškis – Kalvarija, apie 16 km nuo Vilkaviškio kažkada stovėjo nuotraukoje pavaizduotas dvaras. Koks tai dvaras?
Patilčių dvaras
Šaltinis: http://patilciukaimo.blogspot.com/p/senosios-kaimo-nuotraukos.html (Laikraščio iškarpa apie Patilčių dvarą)

1
5.
Koks Rausvės upelio ilgis?
A.             45 km
B.              53 km
C.             48 km
C – 48 km
1
6.
Kamara – tai? 
A.             Šaldytuvo skyrius užšaldytų produktų laikymui
B.              Vieta laikyti nusikaltėliams prieš teismą
C.              Tamsi, vėsi stubos patalpa maisto produktų laikymui

C – Tamsi, vėsi stubos patalpa maisto produktų laikymui
1
7.
Koks paukštis pavaizduotas Keturvalakių miestelio herbe?
Vieversys
1
8.
Toks vėjo malūnas yra išlikęs tik vienintelis visame Vilkaviškio rajone. Jis buvo pastatytas 1925 m. Jo savininkas buvo Jonas Kanapkis, todėl dažnai jį vietiniai žmonės vadina Kanapkio malūnu.
Kur stovi šis vėjo malūnas?
Vištytyje (ant Ilgojo kalno)
Šaltinis: http://www.suduvosfondas.lt/images/stories/media/Suvalkija_2013-2_WEB.pdf Daivos Klimavičienės straipsnis ,,Malūno sparnai turi suktis'' (47 psl.)
1
9.
Šyvio šokdinimas tai šventė, švenčiama tarp Kalėdų ir Trijų Karalių, kurios metu įvairūs persirengėliai lanko gyventojų sodybas ir atlieka jiems būdingus vaidmenis. Anksčiau šį paprotį praktikavo daug Pietvakarių Lietuvos kaimų, tačiau iki šių dienų jis išlikęs tik viename Vilkaviškio miestelyje.
Kur švenčiama šyvio šokdinimo šventė?
Gražiškių miestelyje
1
10.
10. Kas pavaizduota Vilkaviškio miesto herbe?
A.      Raudona rožė
B.       Dvižiedė lelija
C.      Raudona skrybėlė
B – Dvižiedė lelija
1

II –oji dalis
Nr.
Klausimas
Teisingas atsakymas
Taškai
1.
1. Ką reiškia šie senoviniai žodžiai?
A.             Pėrangos
B.              Videlčius
C.             Padlagos
·         Pėrangos –  užuolaidos
·         Videlčius – šakutė
·         Padlagos – grindys

Už kiekviena teisingai paaiškintą žodį po 1 tašką.
2.
1940 m. birželį, Lietuvą okupuojant TSRS kariuomenei, į Vokietiją pasitraukė tuometinis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Per kokį Vilkaviškio rajone tekantį upelį jis kėlėsi?
A.      Šeimeną
B.       Ėglupį
C.      Lieponą
C – Lieponą
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Liepona (Istorijos skiltis)
1
3.
1919–1940 m. šiame pastate veikė Vilkaviškio žydų gimnazija.
Kokia institucija šiuo metu yra įsikūrusi šiame pastate?
Vilkaviškio rajono savivaldybė
1
4.
Kiekvieną pavasarį Vilkaviškio rajone yra rengiamas dviračių žygis, kurį organizuoja Vilkaviškio bendruomenė ir ,,Senų vežimų klubas‘‘.
Kaip vadinasi šis dviračių žygis?
,,Dviračiu į plukių žydėjimą‘‘
1
5.
Kokių miestelių herbai čia pavaizduoti?
(Atsakymų lape prie skaičiaus parašyti miestelio pavadinimą)
1 – Bartninkų
2 – Vištyčio
3 – Alvito
4 – Gižų
Apie Bartninkų herbą
Už kiekvieną teisingai įvardintą herbą skiriama po 1 tašką.
6.
1927 m. Karkliniuose buvo įsteigta mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurią įsteigė viena katalikiška švietimo ir labdaros organizacija, 1905 –1940 m. veikusi Užnemunėje. Šios draugijos tikslas buvo šviesti lietuvius lietuvybės ir katalikybės dvasia, o 1911–1914 m. leido žurnalą „Žiburys“. Kaip vadinosi ši organizacija?
Žiburio organizacija
1
7.
Vaizdo klausimas

Kuriame tūkstantmetyje šiuose kraštuose buvo naudojami šie akmenininiai kirvukai?
9 tūkstantmetyje prieš Kristų
1
8.
Iš ko kilo Vilkaviškio miesto vardas?
A.      Iš padavimo apie vilko ir kiškio kovą
B.       Iš žodžio vilkijiškis (Vilkijos miesto ar apylinkių gyventojas)
C.      Iš Vilkaujos upės pavadinimo
C – Iš Vilkaujos upės pavadinimo
1
9.
Po 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo, Karklinių dvaras buvo išnuomuotas danų ūkininkams.
Dėl ko dvaras buvo patikėtas danams?
Tam kad jie pamokytų lietuvius kaip reikia šeimininkauti.

Kiti galimi variantai:
          Kad padėtų lietuviams
          Didinti žemės ūkio našumą
         ir kiti panašūs atsakymai

1
10.
Kokios tautybės žmonių daugiausiai gyveno Vilkaviškyje XIX a. viduryje ?
A.      Lietuviai
B.       Žydai
C.      Rusai
B – žydų
1

III – ioji dalis
Nr.
Klausimas
Teisingas atsakymas
Taškai
1.
Kiek Vilkaviškio rajone esančių gyvenviečių turi miesto statusą?
3
Šaltinis: http://www.lrvalstybe.lt/savivaldybe-7488/ (skiltis ,,Vilkaviskio rajono savivaldybės statistika'')
1
2.
Vaizdo klausimas

Kuri valdžia galėjo išduoti tokį dokumentą?
A.      Carinės Rusijos
B.       Kaizerinės Vokietijos
C.      Tarpukario Lietuvos
B – Kaizerinės Vokietijos
1
3.
Sonija Gaskel arba Sara Gaskelytė (1904-1974) – Vilkaviškyje gimusi žymi Olandijos menininkė. Viena iš jos mokinių buvo garsi Holivudo aktorė Audrey Hepburn.
Kokia buvo šios menininkės profesija?
A.      Ji buvo dainininkė
B.       Ji buvo aktorė
C.      Ji buvo baleto šokėja
C – Ji buvo baleto šokėja
1
4.
Laima Abraitytė – Karkliniuose gimusi ir augusi lituanistė, lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos skaitinių vadovėlių autorė.
Kuo ši žymi lituanistė yra susijusi su dainuojamosios poezijos atlikėju ir autoriumi, televizijos laidų vedėju Vytautu Kernagiu?
A.      Ji buvo jo mama
B.       Ji buvo jo mokytoja
C.      Ji parašė apie jį knygą
B – Ji buvo jo mokytoja
1
5.
Kokios dar šalies pilietybę, neskaitant Lietuvos, turėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, daktaras Jonas Basanavičius?
A.      Amerikos
B.       Bulgarijos
C.      Lenkijos
B – Bulgarijos
1
6.
1812 m . birželio mėnesį Jis aplankė Vilkaviškio miestą. Jam nugalėjus Prūsiją, įkurtoje Varšuvos kunigaikštystėje, o taip pat ir Užnemunėje nuo 1808 metų įsigaliojo Jo kodeksas – valstiečiai buvo atleisti nuo baudžiavos. Čia sparčiau nei likusioje Lietuvoje, kurią valdė Rusija, buvo vystoma prekyba ir verslas, kilo kultūra ir žemės ūkis, daugiau vaikų baigdavo mokslus. Visos šios sąlygos sudarė prielaidas XX amžiaus pabaigoje Užnemunei tapti lietuvių tautinio judėjimo centru.
Apie kokią asmenybę čia kalbama?
Apie Napoleoną Bonopartą
1
7.
1384 metais ,,Kryžiuočių kelių aprašuose„ minimas ,,Dwissit“ pavadinimas, iš kurio vėliau kilo ir dabartinio Vilkaviškio rajono miestelio vardas. Remiantis minėtais aprašais, 2009 metais šis miestelis šventė savo vardo 625 metų sukaktį.
Kaip dabar skamba šis vietovardis?
A.      Vištytis
B.       Didvyžiai
C.      Pilviškiai
A– Vištytis
1
8.
Bartninkų miestelio pavadinimas yra kilęs iš bartininko profesijos. Kas anksčiau buvo bartininkai?
A.      Barzdaskučiai
B.       Batsiuviai
C.      Bitininkai
C – Bitininkai
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Bartninkai (Skiltyje  ,,Pavadinimo kilmė‘‘)
1
9.
Kuris iš šių išvardintų Vilkaviškio krašto žmonių pasirašinėdavo Kapso, Perkūno, Higiejos tarno, Q.D. slapyvardžiais?
A.      Jonas Basanavičius
B.       Kazys Bradūnas
C.      Vincas Kudirka
C – Vincas Kudirka
1
10.
Kur ir kam pastatytas šis memorialas?
Budavonės miške trim nukankintiems kunigams
1


Klausimai žiūrovams

Nr.
Klausimas
Teisingas atsakymas
1
Vištyčio akmuo yra šeštas pagal dydį riedulys Lietuvoje.
Kokia šio riedulio paskirtis buvo senovėje?
Senovėje šis akmuo buvo maldų aukuru.
2
Kuris Vilkaviškio krašto poetų yra šios dainos žodžių autorius?
Kostas Kubilinskas
3
Kuriais metais buvo baigta atstatyti Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra?
1998 metais

Atsarginiai klausimai

Nr.
Klausimas
Teisingas atsakymas
1
Kas sieja šiuos žmones?

Jonas Basanavičius
Petras Klimas
Jonas Vailokaitis
Saliamonas Banaitis
Pranas Dovydaitis
Justinas Staugaitis
A.      Jie yra Nepriklausomybės Akto signatarai
B.       Jie yra gimę Sūduvos krašte
C.       Abu atsakymai teisingi

C – Abu atsakymai teisingi
2
Kuri iš šių gyvenviečių istoriniuose šaltiniuose paminėta anksčiausiai?
A.      Vilkaviškis
B.       Gražiškiai
C.      Pajevonys
C – Pajevonys  

Vilkaviškis 1561m.
Gražiškiai 1594 m.
Pajevonys 1524 m.

Komentarų nėra: