Senos rajono nuotraukos


Šiame skyrelyje yra publikuojama virš 250 senų nuotraukų, kuriose užfiksuota ne tik įvairių Karklinių kaimo vietų ar gyvenusių žmonių, tačiau galima pasigėrėti senomis fotografijomis ir iš kitų Vilkaviškio rajono gyvenviečių.

Nuotraukos suskirstytos tokia eilės tvarka:
 • Karkliniai
 • Keturvalakiai
 • Vilkaviškis
 • Pilviškiai
 • Paežeriai
 • Gražiškiai
 • Jakiškiai
 • Kybartai
 • Virbalis
 • Vištytis
 • Alvitas
 • Serdokai
 • Čyčkai

Karkliniai

Karklinių dvaro pastatas 1929 liepos 14 dieną

 Karklinių dvaro pastatas 1929 metais

I - ojo ir II - ojo kurso Karklinių mergaičių žemės ūkio mokyklos mokinės kartu su visomis mokytojomis, nusifotografavę prie mokyklos 1929 m. gegužės mėn.

 Iš kairės Karklinių kolūkio pirmininkas V. Papartis dvaro kiemelyje aiškina brigadininkui J.Juškevičiui, ką reikia padaryti. (nuotr. iš M. Juškevičienės albumo)


 Karklinių dvaro klombas pokario metais 
(nuotraukos iš A. Cikanienės albumo)

Dvaro darbininkai
 
 Karklinių ūkininko namas

 Karkliniškiai 
(nuotraukos iš Teresės Bapkauskienės albumo, atsiuntė Loreta Bapkauskienė)

 Prie Karklinių pradinės mokyklos
(Nuotrauka iš Zitos Baracevičienės albumo)

 Darželyje ,,Spygliukas", sovietmetis
(Nuotraukos iš Meilės Tekorienės albumo)

Keturvalakiai


Keturvalakių senoji bažnyčia su akmens mūro varpine iki 1917 m.

Gyvenamasis namas, iki 1982 m.

Vilkaviškis

 1914 m.


 1915 m.

Karo paminklas miesto aikštėje. 1915 m.

Vandens bokštas 1915 m. 
 Žydai iškeliauja iš Vilkaviškio 1915 m.

Vokiečių kariai Marijampolės gatvėje. 1915.08.10.

Vokietijos kareivių namas apie 1915 m.

 Turgaus aikštė, 1915

Cerkvė, apie 1915 m.

 Žydų kapinės Vilkaviškyje apie 1915 - 1918 m.

 Vokiečių kariai ir rusų armijos ginklai 1914-15 m.

 Miesto aikštė, apie 1915 - 1917 m

Miesto aikštė, apie 1915 - 1917 m.

1916 m.

 1916 m.

 1916 m.

 Aikštės fragmentas, 1916 m

 Cerkvė, 1916 m.

 Gedimino g., 1916 m

 Gedimino gatvės vaizdas iš aikštės, 1916 m.

Miesto centro fragmentas, 1916 m.

 Miesto centro bendras vaizdas iš bažnyčios bokšto, 1916 m.

Namas Turgaus aikštėje. 1916 m.

Paminklo vokiečių kariams atidengimas, apie 1916 m.

Vilkaviškio katalikų bažnyčios viduje. 1916 m.

 Vytauto g., 1916 m.

Vytauto g., 1916 m.

 Cerkvė,  1917 m.

 
 Turgaus aikštė apie 1917 m.

 Vokiečių karo paminklas, apie 1918 m.


 Viena iš miesto gatvių tarpukariu

Turgaus diena

 Miesto centro su bažnyčia fragmentas tarpukaryje

  Sinagoga, 1930 m.

Mūrinė ir medinė sinagogos, apie 1930 m. 


 Maudyklės
Centro dalies su sinagogomis fragmentas, 1930 m.

Gedimino gatvės vaizdas į aikštės pusę.

Miesto pietvakarinės dalies vaizdas iš bažnyčios bokšto, 1930 m.

 Vilkaviškio dvaro rūmai apie 1930-1931 m.

XX a. 3-4 dešimt.

Geležinkelio stotis

 Kunigų seminarija, 1937 m.
 
 Geležinkelio stotyje

Katedros griuvėsiai pokario metais

  Autobusai prie geležinkelio stoties

Melioracijos darbai Rausvės upelyje

Sugriautas miesto centras, 1941 m.

Vaizdas po 1941 m. birželio 22 dienos bombardavimų

Vilkaviškio Betmidrašas (judėjų tekstų studijavimo ir mokymosi vieta)


Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra

1944 rugpjūtis

 Autobusu stotis su viešbučiu, iki 1940 m.

1990 m., Vytauto Balčyčio nuotrauka

Pilviškiai

 Šešupės ir Pilvės santaka, 1911 m.

1915 m.
 Geležinkelio stotis, 1915 m..jpg

Pirmojo pasaulinio karo pradiniame etape (1915 m.) miestelyje siautė gaisras; sudegė 120 namų, tarp jų klebonijos trobesiai

 Geležinkelio tiltas per Šešupę. 1916 m.

 I -ojo pasaulinio karo metai.

Siaurojo geležinkelio stotis, apie 1916 m.

Evangelikų liuteronų bažnyčios statyba, 1926 m.

Aikštės fragmentas, apie 1928 m.

Turgaus aikštė, apie 1920 - 1930 m.

Miestelio centrinės dalies vaizdas prieš II - ajį pasaulinį karą.

 Aikštės fragmentas ties sinagoga, apie 1941 m.

Aikštės fragmentas ties sinagoga, apie 1941 m.

 Iš Rytų karo fronto - Artilerijos pozicijos ties Pilviškiais

Miestelio aikštė turgaus dieną

 Miestelio aikštė

 Sinagoga, vaizdas iš miestelio aikštės

Bažnyčios ir varpinės griuvėsiai, sovietmetis

Miestelio aikštėje

Antanavas

 Antanavo dvaro rūmai tarpukario pabaigoje

Bartininkai

 Bartninkų bažnyčia, vaizdas iki 1944 m.

Jono Basanavičiaus tėviškė Ožkabalių kaimas, Bartninkų valsčius

 Paežeriai

 Dvaras

Gyvenamasis namas, iki 1982 m.

Gražiškiai

  Apie 1910 m.

Jakiškiai
Gyvenamasis namas Jakiškių kaime, XX a. pr.

Kybartai 

Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis. Muitinė. 1901 m.

Cerkvė, 1901 m.

1906 m.

1916 m.

Atvirukas 1931 m.

Kybartų gimnazijaBažnyčia. 1932 m.
Centrinė miesto gatvė. XX a. pr.

Cerkvė 1905 m.

Cerkvė XX a. pradž.

Didžioji sinagoga

Eucharistinio Išganytojo bažnyčia, apie 1930 m.

Eucharistinio Išganytojo bažnyčia

Geležinkelio stotis, XX a. pr.

Geležinkelio stotis, apie 1915-1916 m.

Geležinkelio tiltas per Lieponos upę, apie 1915 - 1917 m.

Kareivių kapai prie cerkvės 1915 m.

Komendatūra

1940 m.

Kybartų geležinkelio stotis, XX a. pr.

Kybartų geležinkelio stotis, buvusi Virbalio stotis

Kybartų geležinkelio stotis

Kybartų muitinė

Königsbergo gatvė. Apie 1908 m.

Liepona. 1910 m.

Ligoninė. Apie 1916 m.

Miesto centras, XX a. pr.

Miesto centras. XX a. pr.

Miesto centrinė dalis. 1943 m.

Miesto parkas - sodas. 1910 m.

Muitinė, 1941 m.

Muitinė, Lieponos tiltas, 1905 m.

Muitinė. 1915 m.

Muitinė. XX a. pr.

Muitinė

Muitinės pastatas. XX a. pr.

Namas pravarde Paryžius, XX a. pr.

Pasienio sargyba

Pasienio sargybiniai. 1912 m.

Pasienio sargybos keitimas. XX a. pr.

Pasienis XX a.pr.

Pasienis. XX a. pr.

Prie stačiatikių cerkvės. 1915 m.

Vištyčio gatvė. XX a. pr.

Rusijos - Vokietijos sienos Virbalio-Kybartų perėjimo punktas. XX a. pr.

Rusijos ir Prūsijos pasienis. Rusijos pusėje pasienio sargybinis. XX a. pr.

Senasis turgus, dabartinių Vištyčio ir J.Basanavičiaus gatvių sankryža, 1910 m.

Senasis turgus, dabartinių Vištyčio ir J.Basanavičiaus gatvių sankryža, apie 1906 m.

Senasis turgus. XX a. pr.

Sugriauta centrinė miesto dalis apie 1915 - 1917 m.

Sugriauta centrinė miesto dalis, apie 1915 - 1917 m.

Sugriauta centrinė miesto dalis. 1915 m.

Sugriautas geležinkelio tiltas per Lieponos upę, apie 1915 - 1917 m.

Sugriautas vandens bokštas. Pirmojo pasaulinio karo metai.

Turgaus diena. XX a. pr.

Turgus

Vaizdas į geležinkelio zoną. XX a. pr.

Vaizdas į senajį Kybartų turgų nuo Malūno prūdo. XX a. pr.

Vermachto lageris Kybartuose 1942 m.

Vidurinė mokykla, 1953 m.

Virbalio-Kybartų geležinkelio stotis, XX a. pr.

Vištyčio gatvė

Vokietijos ir Lietuvos pasienis, vaizdas iš Eitkūnų muitinės. XX a. 4 dešimt.

Vokietijos ir Lietuvos pasienis. Muitinė 1941 m.

Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis, 1914 m.

Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis. 1913 m.

Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis. Muitinė, Lieponos tiltas, XX a. pr.

Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis. Muitinė. XX a. pr.


Vokietijos ir Rusijos imperijos pasienis. XX a. pr.

Vokietijos karo policija geležinkelio stotyje apie 1915 m.

Vokiečių kariai Kybartuose

Vokiečių kariai sugriautame mieste

XX a. pr. atvirukas
Ligoninė, 1915 m.

1915 m.

Vokiečių karių kapinės, 1916 m.

Namas pravarde ,,Paryžius", XX a. pr.

Šalutinė miesto gatvė, XX a. pr.

Miesto fragmentas, iki 1982 m.

Virbalis

Sinagoga

 1916 m.

Bažnyčia, 1915-1917 m. vokieciu kariai 1944 susprogdino

 Dominikonų bažnyčia. 1916 m.

Domininkonų bažnyčia ir aikštė, 1915 m.

 Domininkonų bažnyčia ir aikštė, 1915 m.

Evangelikų liuteronų bažnyčia, vaizdas iš aikštės. 1915 m.

 Gruntkelis Virbalyje, apie 1915 - 1916 m.

 I Virbalio sinagoga

 II Virbalio sinagoga

 Kaizerinės Vokietijos kareiviai, apie 1916 m.

 Kenigsbergo gatvė ir vaizdas į aikštę, 1915 m. Dabar Vilniaus gatvė

Kenigsbergo gatvė, vaizdas į turgaus aikštę. Apie 1915 - 1918 m.

 Miesto aikštė. 1941 m.

 Prekybinis pastatas miestelio aikštėje. 1910 m.

 Prūsų gatvės su evangelikų liuteronų bažnyčia perspektyva, XIX - XX a. ribos nuotrauka

 Prūsų gatvės su evangelikų liuteronų bažnyčia perspektyva, XIX - XX a. ribos nuotrauka

 Turgaus aikštė, 1915 m.

 Turgaus aikštė. 1915-1917 m.

Turgus miestelio aikštėje tarpukaryje

Turgus miestelio aikštėje, 1912 m.

Vieškelis į Virbalį. Apie 1915-1916 m.

 Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčia 1935 m.

Virbalio senoji mokykla. 1928 m.

 Vokietijos kariai turgaus aikštėje. Kaustomi arkliai. 1915 m.

 Vokietijos kariuomenė Virbalio apylinkėse

 Vokiečių kariai vyksta į rytų frontą, 1915 m.


Sveikinimas iš Virbalio
Atviruko leidėjas E.Becker, Eydtkuhnen

Turgus. XIX-XX a. sandūros atvirukas
Leidėjas Elise Becker, Eydtkuhnen

 Vištytis
 Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1917 m.

Kalvaičiai (nuo 1938 m. Kornberg).Vokietijos-Lietuvos pasienio postas ties Vištyčiu. 1940 m.

Kalvaičiai (nuo 1938 m. Kornberg). Vokietijos-Lietuvos pasienio postas ties Vištyčiu. XX a. pr.

 Katalikų bažnyčios pagrindinis pietų fasadas, 1928 m.

Liuteronų bažnyčia ir evangelikų taryba tarpukariu.

Miestelio aikštė, 1915 m.

Miestelio centro fragmentas su bažnyčia, 1915 m.

 Miestelio žydai

Muitinė. 1910 m.

 Paminklas Vytautui Didžiajam
 
Romintos giria. Vištyčio ežeras apie 1930-1933 m.

Vaizdas į cerkvę. XX a. pr.

Vaizdas į malūną ir Vištyčio ežerą

 Vaizdas į miestelį iš rytų pusės

Vaizdas į miestelį, sovietmetis

Vaizdas į pasienio miestelį Vištytį apie 1910 -1915 m.

Valtyje

Vienos iš centro gatvių fragmentas, 1915 m.

Vištyčio didysis akmuo

Vištyčio malūnas iš vakarų. XX a. I pusėje

Vokietijos kariai Vištyčio ežere. 1917 m.

 Vėjo malūnas, tarpukaris

Alvitas

 Vaikų darželyje, iki 1982 m.

Gyvenvietė, iki 1982 m.

Serdokai


Nuotraukos darytos iki 1982 m.

Čyčkai

Gyvenamasis namas, iki 1982 m.

Fotografijų šaltiniai:
Lietuva senose fotografijose (Facebook puslapis)
,,Vilkaviškio rajonas" (Juozas Čekanavičius, Povilas Jankys, fotografas Vladas Uznevičius, ,,MINTIS", Vilnius, 1982 m.)
,,Šiuolaikinis Suvalkijos kaimas" (I. Butkevičius, V. Kulikauskienė, M. Miliuvienė, A. Vyšniauskaitė, ,,Mokslas", Vilnius, 1981 m.)
Nuotrauka ,,Gyvenamasis namas Jakiškiuose" iš Dianos Snyder Luellen album
Karklinių dvaro nuotraukos iš Meilės Tekorienės albumo


3 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Geras kai kurios vietos net neatpažįstamai pasikeitė!

Anonimiškas rašė...

Šaunūs vaizdeliai

Ro rašė...

Puikios istorinės nuotraukos! Atsitiktinai pamačiau, nepaprastai šaunu!