šeštadienis, rugsėjo 23, 2017

Policijos kovą dėl lavonų demaskavęs verslininkas atskleidė neįtikėtinų dalykų


Straipsnio autorius Arvydas Lekavičius, „Lietuvos rytas”

Vilkaviškio policijos komisariatas. (T. Bauro nuotr.)
Tyrėjai didžiuojasi, kad gauna kyšių, į darbą važinėja prabangiais visureigiais, rengia puotas prabangiose sodybose, o rastus lavonus veža tik į policininkų artimiesiems priklausančius laidojimo namus. Tai išsiaiškino verslininkas, susidūręs su Vilkaviškio policija. 

„Gyvenime niekada neturėjau reikalų su teisėsauga ir net neįsivaizdavau, kad ši sistema šitaip lengvai gali sutraiškyti jai neįtikusį žmogų. Esu įsitikinęs, jog vien už tai, kad išdrįsau ieškoti teisybės, vietinės policijos klanas sufabrikavo bylą ir taip parodė mano vietą“, – atsiduso vienos didžiausių Vilkaviškio įmonių vadovas Robertas Lekavičius (ta pati jo ir straipsnio autoriaus pavardė – tik sutapimas. – Red.). 

Duobkasiai tapo ekspertais? 

Į kovą su vietinės policijos sistema R.Lekavičius nebūtų įsivėlęs, jei ne netikėta jo tėvo Prano Lekavičiaus mirtis. Kraujo klane gulintis P. Lekavičius smarkiai sumuštu veidu buvo rastas vieną ankstyvą praėjusių metų rytą. Į įvykio vietą atvykusi policijos tyrėja Eglė Štaraitienė surašė protokolą, kuriame teigiama, kad lavonas guli šalia rusvos spalvos balos, ant veido yra rusvos spalvos skysčio, iškritusi protezų dalis. 

Pareigūnė apžiūros protokole įrašė, kad dėl galimų sužalojimų nustatymo P.Lekavičiaus lavonas išvežtas į Teismo medicinos instituto Marijampolės ekspertinį poskyrį. Tačiau lavonas pas specialistus taip ir nepateko, mat E.Štaraitienė paskambino savo kolegės – kitos tyrėjos – motinai oficialiai priklausančių laidojimo namų „Kaspinas“ darbuotojams ir jie pasiėmė kūną. Šių laidojimo namų darbuotojui tyrėja pavedė atlikti ir lavono tyrimą. 

Tyrėja buvo nekalbi 

Netrukus į Vilkaviškio policijos komisariatą ieškodami informacijos apie mirusįjį atvyko jo giminaičiai. Juos priėmė ta pati tyrėja E.Štaraitienė. „Šita pareigūnė su mumis elgėsi ne kaip su nelaimės prislėgtais žmonėmis, o kaip su nusikaltėliais. Kramtydama gumą ji atsainiai pastūmė mums krepšelį su tėvelio daiktais ir pasakė, kad kūnas išvežtas į laidojimo namus „Kaspinas“. Net nepateikė jokių dokumentų pasirašyti“, – nemalonų susitikimą su tyrėja prisiminė R.Lekavičius. 

Vyras dar bandė sužinoti, kodėl be artimųjų sutikimo lavonas buvo išvežtas į laidojimo namus „Kaspinas“, tačiau tyrėja nenorėjo nieko paaiškinti. „Už tokį elgesį turėsite atsakyti, visus jūsų neteisėtus veiksmus aš apskųsiu atitinkamoms institucijoms“, – išeidamas iš kabineto tėškė R.Lekavičius


Lavono apžiūrėti neleido 

Nelaimės prislėgti velionio artimieji iš policijos komisariato nuvyko į nurodytus laidojimo namus. Tačiau ir ten buvęs darbuotojas, kuris anksčiau su R.Lekavičiumi dirbo vienoje įmonėje vairuotoju, nenorėjo paaiškinti, kaip be artimųjų sutikimo pas juos atsidūrė kūnas. „Jis elgėsi piktai ir grėsmingai – net pamaniau, kad reikės mamą nuo jo ginti. Jis ne tik neatidavė mums kūno, bet netgi neleido pamatyti tėvo ir išvijo mus lauk“, – pasakojo R.Lekavičius. 

Veikia kartu su policija 

Greitai paaiškėjo ir tokio pykčio priežastys. Mat Vilkaviškyje egzistuoja nerašyta taisyklė, kad visi mirusieji, dėl kurių kviečiami policijos pareigūnai, turi būti šarvojami laidojimo namuose „Kaspinas“. Tai patvirtino ir kitų Vilkaviškio laidojimo namų „Šarvonė“ vadovė Danutė Kurtinaitienė, pareiškusi, kad iš policijos iškvietimų beveik negaunanti. 

„Tokius iškvietimus galima užmiršti, nes „Kaspinas“ yra tarsi kartu su policija veikianti bendrovė“, – dar kategoriškesnis buvo trečiųjų Vilkaviškio laidojimo namų „Netektis“ direktorius Romualdas Savickas. 

Skundai nieko nedomino 

Galiausiai vis dėlto pavyko pasiekti, kad P.Lekavičiaus palaikai būtų pašarvoti kituose laidojimo namuose. Jau po laidotuvių R.Lekavičius ištesėjo savo pažadą demaskuoti Vilkaviškio policijos darbuotojų pažeidimus. Pasisamdęs advokatus jis surašė daugybę skundų Generalinei prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir kitoms institucijoms. Skundžiami buvo ne tiktai tyrėjos E.Štaraitienės veiksmai, bet ir galima korupcija, kai policija lavonus perduoda tik tiems patiems laidojimo namams, kurie oficialiai priklauso policininkės motinai. 

Bet niekas šiais skundais nesusidomėjo – laiškai tiktai buvo persiuntinėjami iš vienos institucijos į kitą. Netrukus buvo nutrauktas ir ikiteisminis tyrimas dėl P. Lekavičiaus mirties. Vilkaviškio policijos pareigūnai net netyrė versijos, kad vyriškis galėjo būti nužudytas. Patikėta laidojimo namų darbuotojų išvada, kad vyriškio mirtis – nesmurtinė. 

„Mums, mirusiojo artimiesiems, siekusiems, kad būtų atliekamas ikiteisminis tyrimas, buvo pasiūlyta atlikti kūno ekshumaciją. Bet kodėl prieš tai mirties priežasties nenustatė specialistai? Jeigu prokurorai dabar remiasi laidojimo namų darbuotojais, gal ateityje galės sprendimus grįsti ir valytojų arba šaltkalvių išvadomis?“ – piktinosi R.Lekavičius. 

Prarado galimybę ištirti 

Vienintelis pareigūnas, kuris reagavo į R.Lekavičiaus skundus, buvo tuometis Marijampolės apygardos prokuratūros vadovas Arūnas Žukauskas. Prokuroras, išnagrinėjęs R.Lekavičiaus skundą dėl neteisėtų E.Štaraitienės veiksmų, konstatavo, kad tyrėja padarė daugybę pažeidimų. Prokuroras nustatė, kad vien įvertinus įvykio vietos protokole ir pridėtose nuotraukose užfiksuotas aplinkybes yra pagrindo manyti, jog P. Lekavičius galėjo būti nužudytas. Bet, užuot patikrinusi šią versiją ir įpareigojusi ekspertus atlikti lavono tyrimą, tyrėja kūną ištirti nurodė medicininio išsilavinimo neturintiems laidojimo namų darbuotojams. 

„Smurtinės mirties versijai patikrinti turėjo būti atliktas specialus medicininis lavono tyrimas. Tačiau tyrėja nesiėmė jokių priemonių, kad šis tyrimui itin svarbus veiksmas būtų atliktas. Tad galimybė gauti tokius svarbius duomenis, kokia yra mirties priežastis, iš esmės prarasta“, – teigiama prokuroro nutarime. 

A.Žukauskas konstatavo ir tai, kad tyrėja nesiėmė ir jokių kitų priemonių mirties aplinkybėms nustatyti, – nesiaiškino, kokiomis aplinkybėmis mirė ir buvo rastas P.Lekavičius, neužfiksavo įvykio vietoje buvusių asmenų, mirusiojo artimų giminaičių asmens duomenų. Prokuroras nusprendė už teisės aktų pažeidimus E.Štaraitienei iškelti drausmės bylą ir šį nutarimą išsiuntė Marijampolės vyriausiajam policijos komisariatui. 

Viešai džiaugėsi kyšiais 

Nors tarnybinį patikrinimą atlikę tyrėjos kolegos ir konstatavo, kad E.Štaraitienė pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus, nutarė pareigūnei tarnybinės nuobaudos neskirti. Priimant tokį sprendimą buvo akcentuojamas tyrėjos sąžiningumas ir nepriekaištinga reputacija. Tarnybinį patikrinimą atlikusiems pareigūnams buvo nė motais, kad net geri E.Štaraitienės draugai ją atvirai vadindavo kyšininke. To neslėpė ir pati pareigūnė. 

Vienoje diskusijoje su buvusiais klasės draugais apie gaunamus atlyginimus ji rašė, kad dabar gerai uždirba ne tiktai statybininkai, bet ir policininkai: „Taip, aš esu patenkinta alga, ji tikrai nemaža, o kur dar kyšiai.“ 

Po laidotuvių – kaltinimai 

Nors R. Lekavičiaus skundai jokio poveikio nepadarė, tai greičiausiai sunervino Vilkaviškio policininkus. Vos palaidojęs tėvą verslininkas sužinojo naujieną – jis kaltinamas sumušęs laidojimo namų „Kaspinas“ darbuotoją ir įžeidęs tyrėją E.Štaraitienę. Prasidėjo teismų maratonas. R.Lekavičius greitai įrodė, kad tyrėjos neįžeidinėjo, tačiau tyrimas dėl laidojimo namų darbuotojo pakrypo netikėta linkme. 

„Nors tuo metu, kai mes kalbėjomės, laidojimo namuose nebuvo jokių pašalinių žmonių, iš kažkur atsirado liudininkas, kuris tvirtino matęs, kaip aš mušiau „Kaspino“ darbuotoją. To užteko, kad byla būtų perduota teismui“, – sakė R.Lekavičius. 

Byla – kolegės vyrui 

Nagrinėti bylą ėmėsi buvęs ilgametis šio teismo pirmininkas Laimutis Vaitkus, kurio žmona dirba tame pačiame Vilkaviškio policijos komisariate. Teismo posėdžių metu nukentėjusiuoju pripažintas „Kaspino“ darbuotojas Vaidas Bagvila teigė, kad po R. Lekavičiaus smūgio pajuto didelį skausmą ir vos atsigavęs iškart nuvažiavo į ligoninę, o po medikų apžiūros – tiesiai į namus. 

Jam antrino ir sumušimą esą matęs liudytojas Rimas Melnikas. Jis teigė laidojimo namuose atsidūręs atsitiktinai ir nieko iš darbuotojų ar savininkų asmeniškai nepažįstantis. Versija buvo sugriauta Į teismą liudyti buvo iškviesti ir Vilkaviškio policijoje dirbantys „Kaspino“ savininkės duktė bei žentas – Jolita ir Aurelijus Rakauskai, gyvenantys tame pačiame kieme, kur yra įsikūrę laidojimo namai. 

Jie teigė liudininko R.Melniko išvis nepažįstantys, o nukentėjusįjį žino tiktai iš matymo, jokiose šeimos šventėse nėra dalyvavę. Abu pareigūnai tvirtino neprisimenantys, ar teko po incidento laidojimo namuose bendrauti su V. Bagvila. Bet greitai R. Lekavičiaus advokatai šią versiją sugriovė. Teismui buvo pateikta nuotraukų, kuriose užfiksuota, kaip A. Rakauskas kartu su V. Bagvila ir R. Melniku švenčia šeimos šventes, kartu sveikina laidojimo namų savininkę. 

Po incidento – į policiją 

Teismui pateiktas vaizdo įrašas įrodė, kad meluoja ir nukentėjusysis V. Bagvila. Nors jis tvirtino, kad iškart po incidento nuvyko į ligoninę, paaiškėjo, jog važiavo tiesiai į policiją. Minučių tikslumu vaizdo įraše užfiksuota, kaip 8 val. 44 min. V. Bagvila užeina į policijos komisariatą ir iškart užsuka į tyrėjos E. Štaraitienės kabinetą. 

Ten užtrunka 2 minutes ir kyla į viršutinius policijos komisariato aukštus. Nors norint ten patekti būtina užsiregistruoti budėtojo žurnale, vaizdo įraše matyti, kaip V. Bagvila tiktai mosteli ranka, o budėtojas jam atveria koduotas duris. Trečiajame komisariato pastato aukšte yra ir Jolitos bei Aurimo Rakauskų kabinetai. Jie abu dirba Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjais. 

Slapta rezgė planą? 

Ši pora laikoma bene turtingiausia ne tiktai Vilkaviškio, bet ir Marijampolės apskrities policijos komisariate. Šeima praėjusiais metais oficialiai deklaravo, kad turi nekilnojamojo turto, kurio vertė – 130 tūkstančių eurų, taip pat banke laiko 35 tūkstančius eurų ir turi du automobilius, kurių abiejų kaina – 10 tūkstančių eurų. 

Tačiau manoma, kad iš tiesų sutuoktinių turtai gerokai didesni. Kalbama, kad A.Rakauskas į darbą važinėja apie 30 tūkstančių eurų kainuojančiu visureigiu „Audi Q7“, o puotas savo kolegoms rengia sodyboje, kurią dabar pardavinėja už 395 tūkstančius eurų. 

Vaizdo kameros neužfiksavo, ar V. Bagvila viršutiniuose aukštuose bendravo su Rakauskais, bet kai jis vėl nusileido į E.Štaraitienės kabinetą, įkandin jo atėjo ir sutuoktiniai. Prie E. Štaraitienės durų visi keturi stovėjo ir kažką aptarinėjo. Ir tiktai po šio pokalbio policijos komisariate V. Bagvila nuvyko į ligoninę, kur medikai jam neužfiksavo jokių smurto požymių. Eksperto išvadoje teigiama: „Kūno sužalojimų nekonstatuota, tad sveikatos sutrikdymo mastas nevertinamas.“ 

Įrodymus vertino skirtingai 

„Kai pamačiau šį vaizdo įrašą, man iš karto atsivėrė akys – supratau, kad prielaida, jog būtent Rakauskai ir E. Štaraitienė tą rytą policijos komisariate galėjo sumodeliuoti situaciją ir siekti, kad man būtų iškelta byla, gali būti teisinga“, – sakė R. Lekavičius. Bet bylą nagrinėjusiam teisėjui nei vaizdo įrašas, nei nuotraukos įspūdžio nepadarė, jis jų net nevertino. 

R. Lekavičius buvo pripažintas kaltu ir nubaustas 1128 eurų bauda. Taip pat jis turės atlyginti V. Bagvilai 700 eurų neturtinę žalą. Bene pagrindinis teismo argumentas, kodėl priimtas apkaltinamasis nuosprendis, – kaip liudytojų apklaustų R. Lekavičiaus žmonos bei motinos pozicija. Nors jos per visą ikiteisminį tyrimą ir teismo metu tiktai vieną kartą davė parodymus, teisėjo nuomone, parodymai buvo nuolatos keičiami kaltinamojo naudai. 

Policijos pareigūnai saviškių nebaudžia? 

Marijampolės policijos vadovai „Lietuvos rytui“ nenorėjo plačiau komentuoti, kodėl daugybę pažeidimų padariusi tyrėja E. Štaraitienė taip ir liko nenubausta. „Dėl iškeltos drausmės bylos buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, į tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltę, tarnybinio nusižengimo priežastis, aplinkybes, padarinius, į pareigūno veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo buvo priimtas sprendimas tarnybinės nuobaudos E. Štaraitienei neskirti“, – teigiama oficialiame Marijampolės policijos pranešime. 

Marijampolės policijos vadovams taip pat neužkliuvo aplinkybė, kad pranešimus apie rastus mirusius žmones Vilkaviškio policijos pareigūnai perduoda išimtinai beveik vien laidojimo namams „Kaspinas“, kurie priklauso Vilkaviškio policininkų giminaitei. Jie pareiškė, kad buvo atliktas patikrinimas dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, susijusio su laidojimo namais „Kaspinas“, tačiau pareigūnų veiksmuose nusižengimų nebuvo nustatyta. Pati E. Štaraitienė ir Vilkaviškio kriminalinės policijos tyrėjas A. Rakauskas komentuoti savo veiksmų nepanoro. 

Buvusi policininkė stojo prieš teismą 

Numirėlių versle biržiečiui verslininkui talkininkavusiai buvusiai Biržų policijos tyrėjai 44 metų Jolitai Snarskaitei nepavyko išvengti teisiamųjų suolo. Ji kaltinama kyšininkavimu. Teisiamoji šį mėnesį Panevėžio apygardos teisme liejo ašaras, kol galiausiai pripažino, kad gavo kyšį už informaciją apie rastus mirusiuosius. 

Kartu su ja teisiamas ir Biržų laidojimo paslaugų įmonės „Jankausko paslaugos ir prekyba“ direktorius 74 metų Algimantas Jankauskas. Bylos duomenimis, tuomet Biržų policijos Reagavimo skyriaus tyrėja dirbusi J.Snarskaitė už piniginį atlygį teikdavo laidojimo paslaugų įmonės vadovui informaciją apie rajone mirusius žmones. Už kiekvieną tokį pranešimą jai buvo mokama po 40 eurų. 

Iš viso byloje nustatyti septyni atvejai. Turima duomenų, kad verslininkas pareigūnus viliodavo net siūlydamas paskraidinti nuosavu lėktuvu. Tyrėjai surinko duomenų, kad J.Snarskaitė iš verslininko gavo 280 eurų. Ji po šio skandalo pasitraukė iš policijos. Šiuo metu moteris Darbo rinkos centre mokosi kirpėjos amato. Į teismą J.Snarskaitė atvyko su peruku. Prokuroras siūlo J.Snarskaitei skirti 14,8 tūkst. eurų baudą.

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Po vedybų mano gyvenimas tapo labai sunkus, vyras pradėjo vytis kitas moteris, nes po metų laukimo nedaviau jam vaikų. Mačiau, kaip mano santuoka subyrėjo. Aš padariau viską, kas įmanoma, kad pakeisčiau situaciją, bet niekas nepadėjo, kol nesutikau daktaro Makha, dvasinio gydytojo. Dr Makha išgelbėjo mano gyvybę ir santuoką. dabar turiu 2 vaikus. Esu dėkingas daktarui Makhai, todėl palieku savo atsiliepimus visiems, kurie turi santuokos ir vaisingumo problemų. KONTAKTAS

📧paštas: makharituals@gmail.com
Whatsapp: +1(815)564-3618