penktadienis, spalio 21, 2016

Karklinių bendruomenė įgyvendina darnaus vystymosi tikslus

Reakcijos: 
Pranešimą parašė Adas Viliušis

Nesibaigiantys ūkio darbai. Mažas laisvalaikio užimtumas. Alkoholizmas. Tokios asociacijos ir vaizdiniai, ko gero, ne vienam kyla mintyse vos tik išgirdus žodį kaimas. 

Molio lipdymo užsiėmimus veda Laura Urbšytė
Tačiau pagalvojus apie Karklinių kaimą šie niūrūs viražai išsisklaido tarytum rūkas. Pastaruosius kelerius metus kaimo bendruomenė patiria tikrą kultūrinį „renesansą“, kurio viena iš pagrindinių priežaščių – daugiafuncio centro įkūrimas kaimelio širdyje. Staiga vėl iš užmaršties atgijo kadaise vykdytos kultūrinės veiklos – atkurta teatro studija, susibūrė du muzikiniai ansambliai, vėl imtos vykdyti įvairios edukacinės programos, rengiami susitikimai su žymiais visuomenės veikėjais.

Nuo šio rudens karkliniškius džiugina dar trys papildomos nemokamos veiklos – aerobikos treniruotės, molio lipdymo ir popieriaus karpymo užsiėmimai. Pasak kaimo bendruomenės pirmininkės Jolitos Tekorienės, bendruomenė įgyvendina du laimėtus projektus „Pinam kartos – kartų pynę“, finansuojamą LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir „Sportiškos ir sveikos gyvensenos receptai Karklinių kaimo bendruomenėje“ iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės lėšų.

J. Tekorienė teigia, kad bendruomenė siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų vykdomos darnaus vystymosi politikos, paskelbtos 2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime. Du iš septyniolikos užsibrėžtų darnaus vystymosi tikslų – užtikrinti sveiką gyvenimą, skatinti visų amžiaus grupių gerovę ir užtikrinti visaapimantį bei lygiavertį kokybišką švietimą, skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, yra tiesiogiai susiję su bendruomenės įgyvendinamais projektais. „Manau, kad Karklinių kaimo gyventojo, kaip ir kiekvieno Lietuvos piliečio, sveikatos puoselėjimas, jo fizinio pajėgumo didinimas, puikaus fizinio pasirengimo skatinimas yra labai svarbus uždavinys tikslingam fiziniam jėgų panaudojimui ne tik valstybės, bet ir pasaulio labui. Taip pat centre vykdomi meniniai užsiėmimai lavina tokias kompetencijas, kaip kūrybingumas, kritinis estetinio grožio vertinimas, darbas grupėje, socialiniai įgūdžiai. Visi šie gebėjimai yra reikalingi aktyviam ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio piliečiui“, pasakoja karkliniškė.

Karklinių daugiafunciame centre molio lipdymo užsiėmimus rengianti Keturvalakių daugiafuncio centro-mokyklos technologijų ir dailės mokytoja Laura Urbšytė yra įsitikinusi, kad jos užsiėmimai kaimo žmonėms leidžia nors trumpam ištrūkti iš rutinos rato, susitikti su pažįstamais, su kuriais galima smagiai pasišnekučiuoti kūrybinėje aplinkoje. Negana to, ši veikla yra priskiriama dailės terapijai, kuri padeda kontroliuoti savo emocijas, suvokti savo jausmus ir mažinti stresą.

Bevaikštant antradienio ir penktadienio vakarais po centro patalpas dėmesį patraukia koridoriuose lūkuriuojanti įvaraus amžiaus moterų grupelė. Čia jos visos entuziastingai nusiteikę laukia atvykstančios aerobikos trenerės. Iš visų moterų savo jaunatviška energija išsiskiria 68 – erių Genovaitė Sidabrienė. Moteris džiaugiasi, kad centre yra galimybė lankyti įvairius užsiėmimus. Be aerobikos treniruočių G. Sidabrienė lanko ir profesionalios popieriaus karpytojos Oksanos Kraipavičienės karpinių būrelį. Karpydama lavinu smegenis, o kai sportuoju neleidžiu sau stingti. Noriu dar pabūti žemėje…”, šypsosi Genovaitė. 

Kitos kaimo moterys, Zita Galeckienė ir Rita Kriaučialiūnienė, paklaustos, ar gyvenant kaime nesunku atrasti laiko dar ir papildomoms veikloms, viena kitai pritaria, kad kas nori, tas laiko randa, o nenorintieji visada ieško būdų savo pasyvumą pateisinti. Abi moterys teigia, jau pajutusios užsiėmimų naudą – tiek Ritos, tiek Zitos savijauta pagerėjo. Be to, organizuojamos treniruotės paskatino moteris skirti didesnį dėmesį ne tik savo, bet ir artimųjų sveikatai, raginant juos kuo daugiau judėti.

Popieriaus karpymo būrelio vadovės Oksanos Kraipavičienės karpinys
Į aerobikos treniruotes susirenka įvairaus amžiaus moterys

šeštadienis, spalio 15, 2016

Bitėms gresia išnykimas

Reakcijos: 
Pranešimą parašė Adas Viliušis

Kas myli bites, tą ir Dievas myli, byloja lietuvių liaudies išmintis. Perduodami iš kartos į kartą šią patarlę, mūsų protėviai, neabejotinai suprato šio šventojo vabzdžio svarbą ir naudą visam pasauliui. Juk bitės, kaip ir Dievas, yra visa ko pradžia – jeigu nebūtų bičių, vargu ar egzistuotų gyvybė Žemėje.

Štai, pasak mokslininkų, net trečdalis maisto, kuriuo minta daugelis mūsų planetos organizmų, yra gaunamas būtent bitėms apdulkinus įvairių augalų žiedus. Ką jau kalbėti apie kitus bičių dėka gaunamus produktus – medų, tradicinėje ir netradicinėje medicinoje naudojamus vaistus bei šilką.

Tačiau dėl kasdieninės žmonių veiklos ir neracionalaus cheminių medžiagų naudojimo žemės ūkyje bičių skaičius pasaulyje gąsdinančiai mažėja. Taigi, kas atsitiktų jeigu vieną dieną Žemėje nebeliktų nei vienos bitės? Kadaise Albertas Enšteinas yra pasakęs, kad žmonija be šių vabzdžių išgyventų ne daugiau negu keturis metus. Įzivaizduokite – bičių netektis tragiškai paveiktų viso pasaulio biologinę įvairovę suardydama gyvūnų mitybos grandinę. Maži paukščiai ir žinduoliai, mintantys uogomis ir augalų sėklomis tiesiog nugaištų iš bado, o kartu su smulkiais gyvūnais žūtų ir jais besimaitinantys plėšrūnai.
Bites pražudo pesticidai

Bites dažniausiai pražudo dideliuose pasėlių plotuose purškiami įvairūs pesticidai t.y. medžiagos skirtos apsaugoti augalus nuo kenksmingų organizmų. Dažniausiai naudojami ir toksiškiausi pesticidai yra insekticidai, skirti kovai su vabzdžiais ir fungicidai, naudojami grybelių sukeltoms augalų ligoms naikinti. Kiekvienais metais, šių medžiagų visame pasaulyje yra sunaudojama apie keli milijonai tonų. Deja, tik vienas procentas šio kiekio atlieka savo tiesioginę paskirtį – naikina kenkėjus ir ligas. Likusi dalis toliau veikia kaip teršalai – patekę į aplinką nuodija gyvus organizmus. Bitėms pesticidai sukelia vystymosi sutrikimus ir apsigimimus, taip pat sutrikdo neurologines funkcijas, todėl pakrinka jų orientacija aplinkoje ir šioms sunku susirasti maisto bei atpažinti savo avilį. Kai kurie insekticidai gali užblokuoti centrinę nervų sistemą, todėl suparalyžuotos bitės miršta.

Derėtų atidžiai perskaityti ir pesticidų cheminę sudėtį

Neretai pesticidų nesibodima naudoti ir namų ūkiuose, todėl prieš juos naudojant kiekvienam derėtų atidžiai perskaityti ne tik instrukcijas, nurodytas pesticidų pakuotėse, bet ir cheminę jų sudėtį. Pasak specialistų, nemažai žmonių, užsiimančių daržininkyste, sodininkyste ar galėninkyste nesidomi, kokių veikliųjų medžiagų yra tam tikro pesticido sudėtyje. Tačiau norint apsaugoti ne tik save, bet ir mus supančią aplinką tam turėtų būti skiriamas labai didelis dėmesys.

Tarptautinė aplinkos apsaugos organizacija „Greenpeace“, vykdanti iniciatyvą „Gelbėkime bites“, įvardija septynias pačias pavojingiausias veikliasias medžiagias, kurios yra pražūtingos ne tik bitėms, bet ir kitiems vabzdžiams, atliekantiems apdulkinimo funkciją. Tai – imidaklopridas, tiametoksamas, klotianidinas, fipronilas, chlorpirifosas, cipermetrinas ir deltametrinas. Lietuvoje yra leidžiama naudoti nemažai pesticidų, kurių sudėtyse yra tiametoksamo, cipermetrino ir deltametrino. Tiametoksamo galima rasti Actara 25 WG insekticide (bulvėms, obelims, kriaušėms ir dekoratyviniams augalams šiltnamiuose apsaugoti). Cipermetrino yra insekticiduose Cyperkill 500 EC (žieminiams ir vasariniams rugiam, kviečiams, kvietrugiams, miežiams, rapsams ir vasarinėms avižoms apsaugoti), Fastac 50 (žieminiams kviečiams, kvietrugiams, vasariniams kviečiams, miežiams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, žirniams, gūžiniams, žiediniams kopūstams ir pupoms apsaugoti), Fury 100 EW (žieminiams kviečiams, kvietrugiams, vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams rapsams ir bulvėms). Deltametrinas randamas insektiduose Decis Mega (žieminiams ir vasariniams kviečiams, rapsams miežiams, kvietrugiams, rugiams, taip pat avižoms, žirniams, pupoms, bulvėms, gūžiniams ir žiediniams kopūstams, brokoliams, griežčiams, morkoms, dekoratyviniams augalams, obelims ir kriaušėms apsaugoti), Poleci (žieminiams ir vasariniams rapsams) ir Proteus OD (žieminiams ir vasariniams rapsams, kviečiams, miežiams, kvietrugiams; rugiams, avižoms, bulvėms, kukurūzams, gūžiniams ir žiediniams kopūstams, brokoliams, griežčiams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams, briuseliniams kopūstams, pupoms, žirniams, morkoms, avietėms ir braškėms apsaugoti).

Bičių mirtingumo lygis Lietuvoje mažas, tačiau kasmet didėja

Kai kuriose pasaulio šalyse bitės yra ties išnykimo riba. Pavyzdžiui dėl taršos ir pesticidų naudojimo Kinijoje bičių beveik jau nebeliko, todėl augalų apdulkinimo funkciją ten atlieka samdomi darbininkai. O štai JAV žemės ūkio departamento duomenimis, šioje šalyje 2015 metais žuvo apie 44 procentai kolonijų. Ačiū Dievui, skaičiai Lietuvoje nėra tokie gąsdinantys. Pagal 2013 metais ES etaloninės bičių sveikatos laboratorijos atliktus tyrimus, Lietuvoje bičių mirtingumas yra pats mažiausias visoje Europos Sąjungoje. Pavasario ir vasaros laikotarpiu, kuomet yra purškiami pesticidai, Lietuvoje žūsta 0.16 procentų bičių kolonijų. Tačiau “atsipalaiduoti” nereikėtų, mat nors ir mažai, bet bičių mirtingumo lygis su lig kiekvienais metais Lietuvoje didėja (2012 – 0,09 procentai).

Kaimo bitininkas ragina žemdirbius būti sąžiningais

Karklinių kaime gyvenantis ir bitininkyste jau beveik dvidešimt metų užsiimantis Jurgis Tekorius sako, kad drastiško bičių mažėjimo savo bityne nejaučia. Anot jo, kiekvienais metais miršta nedidelis skaičius bičių, tačiau tai lemia daug priežaščių, todėl tikrąsias kartais sunku įvardinti. Vis dėlto jis pripažįsta, kad pesticidų naudojimas bitininkams pridaro nemažai problemų. “Žinau, kad chemikalais apsinuodijusios bitės sunkiai randa kelią į avilius, o tos, kurios randa dažnai būna “išspirtos” iš jų, todėl atstumtosios greitai numiršta”, – pasakoja bitininkas. Paklaustas, kaip, jo nuomone, būtų galima apsaugoti bites nuo apsinuodijimo J. Tekorius tvirtai teigia, kad žemdirbiai turėtų sąžiningai laikytis pesticidų naudojimo taisyklių ir vasaros metu nuo 4 iki 21 val. nepurkšti žydinčius augalus, kuriuos tuo metu apdulkina bitės.

Kaimo bitininkas J. Tekorius ragina žembdirbius būti sąžiningais naudojant pesticidus. (Nuotr. Kristinos Žalnierukynaitės)pirmadienis, spalio 10, 2016

Paremkite Karklinių krepšinio komandą

Reakcijos: 

Mieli karkliniečiai, išvažiavusieji iš Karklinių ir šiaip prijaučiantys šiam nuostabiam kaimui!
Prieš jus paprastų, šaunių jaunų vyrų krepšinio komandos „Karkliniai" nuotrauka ant paramos dėžutės, kuri yra mūsų parduotuvėje. Šį mėnesį krepšinio gerbėjus suburs rajono krepšinio pirmenybės „Santakos“ laikraščio taurei laimėti. Jie nori dalyvauti ir prašo visų mūsų paramos, kad galėtų startuoti ir garsinti mūsų kaimo vardą. Norintys paremti, bet neturintys galimybės apsilankyti mūsų parduotuvėje galite pravesti į komandos vadovo sąskaitą LT457300010133097990, Augustas Valantinas.Susitikimas su rašytoja Birute Jakučionyte

Reakcijos: 
Pranešimą parašė Karklinių kaimo biblioteka

Karklinių biblioteka kviečia į susitikimą su rašytoja Birute Jakučionyte. Ji ne tik labai energinga, aktyvi moteris, keturių sūnų mama – ji yra puiki kitų motyvatorė ir įkvėpėja, todėl nepraleskite progos gauti ne tik puikių emocijų ir teigiamos energijos užtaisą.


Paroda „Kartos keičiasi - tradicijos lieka“

Reakcijos: 
Mielieji, laikas bėga, žmonės keičiasi... Lieka prisiminimai ir... pageltę nuotraukos asmeniniuose albumuose... Ačiū visiems, kas nepagailėjo ir pasidalino savomis nuotraukomis ir prisiminimais.
Jau nuo šiandien galite atvykti į Karklinių UDC ir pasižiūrėti Karklinių bendruomenės iniciatyva paruoštą parodą, surasti save ar atpažinti draugus, giminaičius, tėvus. Malonių Jums įspūdžių ir prisiminimų.

Dangų perbraukia ryto raudonis
Vagos tįsta ir gula lauke.
Tokie brangūs atrodo mums žmonės,
Su kuriais gyvenam drauge.

Visais laikais, po to, kai panaikinus žemės ūkio mokyklą, įkurta kolūkio salė, o vėliau, įkurti kultūros namai, kultūrinis gyvenimas Karkliniuose visada buvo labai intensyvus. Karkliniškiai noriai dalyvavo meno saviveiklos kolektyvuose. Į repeticijas rinkosi kaimo kapelos, estradinio ansamblio, dramos būrelio dalyviai. Taip susiburdami laisvalaikio praleidimui, jie kaskart sukviesdavo karkliniškius į įvairius renginius. Kai kurie renginiai buvo tapę tradiciniais. Dirbantieji kasmet buvo kviečiami į temines jaunimo, pagyvenusių žmonių, gyvulininkystės darbuotojų, laukininkystės darbuotojų, mechanizatorių, derliaus šventes ir kitokias vakarones. Dažnai čia lankėsi meno kolektyvai iš kaimyninių rajonų, o patys karkliniečiai dažnai vyko į ekskursijas ir lankėsi Rygoje, Taline, Minske, Maskvoje, tuometiniame Leningrade, Ulan-Udėje, Samarkande ir dar daug kitų vietų.
Kviečiame kartu prisiminti gražias kultūringo laisvalaikio Karkliniuose akimirkas fotografijų parodoje „Kartos keičiasi - tradicijos lieka“.
Parodą organizuoja Karklinių kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą „Pinam kartos-kartų pynę“, finansuotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Už Nuotraukas dėkojame Z.Ližaitytei, S.Urbaitienei, A.Lazauskienei ir Z. Šneiderienei.