šeštadienis, rugsėjo 22, 2012

Renginys ,,Jau šešėliai rudeniop ilgėja..."RUGSĖJO  29  DIENĄ
KARKLINIŲ  KULTŪROS  NAMUOSE
VYKS  RENGINYS
„JAU  ŠEŠĖLIAI  RUDENIOP  ILGĖJA...“

PROGRAMOJE:
1400  -  1430       „MAINŲ TURGELIS“ -         ATSINEŠKITE 
                            BENT  VIENĄ  DAIKTĄ,  KURĮ  NORĖTU-
                            MĖTE  Į    NORS  IŠSIMAINYTI  ARBA
                            ATIDUOTI ...

1430 – 1515        INFORMACIJA  IR  DISKUSIJOS.

1515 ­-  1800        POKALBIUI  KVIES  VIEŠNIA    MA-
                            RIJAMPOLĖS  MOTERŲ  VEIKLOS 
                            CENTRO ADOLFINA  BLAUZDŽIŪNIENĖ.

1800 – 2100           KAIP  SEKASI  TAU,  JAUNIME?   - 
                            KVIESIME  DISKUTUOTI,  KLAUSYTIS  MU-
                            ZIKOS,  ŠOKTI.
                                                                              
                                                                                                            SENIŪNAITĖ

Komentarų nėra: