šeštadienis, spalio 01, 2016

Globalusis švietimas

Žymus XIX a. pab. – XX a. pradž. indų poetas, Nobelio literatūros premijos laureatas ir visuomenės veikėjas Rabindranatas Tagorė yra pasakęs, kad „mes gyvename šiame pasaulyje tol, kol jį mylime“. Todėl tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtume džiaugtis laimingu ir kokybišku savo gyvenimu privalome mylėti ne tik patys save, bet ir mūsų visų namus – Žemę. O ji tokia didelė, tokia įdomi, tokia marga, kartais paslaptinga ir stebinanti! Deja, kiekvieną dieną Žemė susiduria su daugybe iššūkių, kylančių dėl įvairių priežaščių. 

Nors gali atrodyti, kad vienas žmogus yra tiesiog per mažas išspręsti pasaulyje egzistuojančias įvairias problemas, tačiau tai – klaidingas įsitinkinimas. Kiekvienas mūsų bendruomenės narys yra labai svarbus prisidėdamas prie globalių pokyčių. Juk net Mahatma Gandis yra pasakęs, kad „norint pakeisti pasaulį, pirmiausiai reikia pradėti nuo savęs“. Tačiau tam, kad veiksmingai tai padarytume, neabejotinai turime žinoti dabartinį pasaulį kankinančias problemas, suprasti jų priežastis ir žinoti darnaus pasaulio vystymosi tikslus. 

2015 metų rugsėjo 25 dieną Niujorke Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtintas pasauliui labai svarbus dokumentas – Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Taigi, daugiau nei 150 pasaulio valstybių įsipareigojo vykdyti darnaus vystymos politiką ir per penkiolika metų pasiekti šiuos užsibrėžtus tikslus: 

1. Panaikinti visų formų skurdą; 
2. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį; 
3. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę; 
4. Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; 
5. Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites; 
6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją; 
7. Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos; 
8. Skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą; 
9. Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas; 
10. Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių; 
11. Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias; 
12. Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius; 
13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų; 
14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius; 
15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą; 
16. Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas; 
17. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi. 

Tam, kad informacija apie šiuos tikslus pasiektų kuo daugiau Lietuvos žmonių, Vilniuje įsikūręs Ugdymo plėtotės centras projekto „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunciuose centruose“ metu surengė mokymus „Darnaus vystymosi tikslų sklaida daugiafunkcių centrų bendruomenėms panaudojant medijas“. 

Projekto tikslas yra įgalinti projekte dalyvaujančių daugiafunkcių centrų darbuotojus ir jaunus žmones efektyviai ir etiškai skleisti informaciją aktualiomis globaliojo švietimo temomis pasinaudojant įvairiomis tradicinėmis ir naujosiomis medijomis.

Džiaugiamės, kad prie šio projekto prisijungti turėjo galimybę ir Karklinių daugiafuncio centro bendruomenė. Taigi, šiame tinklaraštyje rasite įvairių pranešimų, susijusių su globaliuoju švietimu bei darnaus vystymosi tikslais, taip pat sužinosite, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo. 

Pranešimai mūsų tinklaraštyje:
Mūsų pranešimai kitose žiniasklaidos priemonėse:
Kiekvienas galime prisidėti prie globalių pokyčių ir taip nuspręsti, kokiame pasaulyje patys norime gyventi. (Plakato autorius Adas Viliušis)

Komentarų nėra: