ketvirtadienis, spalio 06, 2016

Mirė iš Karklinių kilęs disidentas Kęstutis Jokubynas

Šiandien, spalio 6 d. eidamas 87-uosius metus mirė sovietinio režimo disidentas, politinis kalinys, pogrindžio spaudos leidėjas bei ilgametis Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijos darbuotojas Kęstutis Jokubynas, 1930 metais gimęs Karkliniuose.

1947 metais baigė Marijampolės gimnaziją (dab. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija). Tais pačiais metais K. Jokubynas įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 

Dar besimokydamas Marijampolės gimnazijoje, K.Jokubynas subūrė bendramokslių grupę, leido antitarybinį laikraštėlį „Laisvės varpas“. Už pogrindinę veiklą 1948 m. balandžio mėn. nuteistas 10 metų kalėti. 1954 metais paleistas, apsigyveno Sibire. 

1957-ųjų vasarą Igarkos uoste nesėkmingai bandė patekti į užsienio laivą – buvo suimtas ir nuskraidintas į Krasnojarsko KGB kalėjimą, kur visus metus buvo tardomas ir vėl nuteistas 10 metų kalėti. Kalėjo Taišeto ir Mordovijos lageriuose. Iš viso už pasipriešinimo veiklą sovietų lageriuose K. Jokubynas praleido 17 metų.

Atlikęs bausmę, grįžo į Vilnių, kur dirbo dabartinėje Lietuvos technikos bibliotekoje, 1974 metais neakivaizdžiai baigė bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete. Gyvendamas Vilniuje, aktyviai dalyvavo Žmogaus teisių gynimo sąjūdyje, organizuotame Maskvoje, taip pat lietuvių ir rusų pogrindžio spaudos leidyboje bei platinime. Jis perduodavo žinias apie Lietuvą pažįstamiems užsienio žurnalistams. 

1975 metais K. Jokubynas parašė atvirą laišką SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkui, prašydamas leisti išvykti pas brolį į Kanadą. Po dviejų neigiamų atsakymų, Kanados vyriausybės, JAV kongreso bei rusų rašytojo Andrejaus Siniavskio pastangomis 1977-ųjų balandį pagaliau gavo leidimą išvykti į Kanadą. Iki išvykimo K.Jokubynas išvertė dalį Aleksandro Solženicyno knygos „Gulago archipelagas“.

1976–1977 metais kartu su Juliumi Sasnausku, Dalia Sasnauskiene, Jonu Volungevičiumi, Jonu Pratusevičiumi, Angele ir Romualdu Ragaišiais, Birute Barauskaite, Zita Vanagaite, Elena ir Antanu Terleckais bei kitais leido nelegalų leidinį „Laisvės šauklys“, kuris paruošė dirvą Lietuvos laisvės lygos susikūrimui.

Nuo 1978-ųjų dirbo Laisvės ir Laisvosios Europos radijo būstinėje Miunchene. 1990-1994 metais dirbo Laisvosios Europos radijo Lietuvių skyriaus direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1994-ųjų gyveno JAV. 

1994 metais K.Jokubynas gavo JAV prezidento Billo Clintono padėkos raštą. 

1999 metais prezidento Valdo Adamkaus dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi. 

2001 metais K.Jokubynas grįžo į Lietuvą, nors tik emigravęs į Kanadą kalbėjo, jog nesitiki kada nors grįžti į Tėvynę.

Komentarų nėra: