sekmadienis, spalio 30, 2016

JTO dienos minėjimas Karklinių UDC

Pranešimą parašė Neringa Jankauskienė

Kiekvienais metais spalio 24 dieną pasaulyje yra minima Jungtinių Tautų Organizacijos diena. Būtent šią dieną, prieš 71 metą savo bendrą darbą pradėjo net 51 valstybė. Tad šia proga Karklinių daugiafunciame centre kaimo gyventojams nutarėme suregti pamoką-diskusiją apie JTO ir darnaus vystymosi tikslus. Pamoką vedė karkliniškė Virginija Nemuraitė ir daugiafunkcio centro bibliotekininkė, kultūrinės veiklos organizatorė Neringa Jankauskienė.

Dalyviai primiausiai buvo supažindinti su JTO įkūrimo pradžia. Organizacija pradėjo veikti iškart po Antrojo pasaulinio karo, kuomet vienas iš svarbiausių pasaulio uždavinių buvo palaikyti taiką mūsų planetoje, teikti nuo karo nukentėjusiems humanitarinę pagalbą.

Šiuo metu JTO sudaro 192 valstybės. Kartu bendradarbiaudamos, šalys įsipareigojo viena kitai siekti šių pagrindinių JTO tikslų:

· siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o, esant reikalui, imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti;
· puoselėti draugiškus valstybių tarpusavio santykius;
· siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines bei humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;
·         būti tautų, kurios siekia minėtų tikslų, veiklos derinimo centru.

Minėjimo metu kalbėjome apie JTO pagrindinius valdymo organus ir generalinius sekretorius. Taip pat prisiminėme, kad Lietuva į JTO priimta 1991 metų rugsėjo 17 dieną. Mūsų valstybė aktyviai prisideda prie šios organizacijos veiksmų: taikos ir tarptautinio saugumo palaikymo, tarptautinės humanitarinės teisės, ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, žmogiškojo saugumo, tvaraus ekonominio ir socialinio vystymo gero valdymo, žmogaus teisių užtikrinimo ir kitose srityse. Po pristatymo diskutavome apie tarptautines organizacijas. Globalizacijos amžiuje tarptautinės organizacijos atlieka labai svarbų vaidmenį. Jos padeda spręsti tarptautines problemas, visapusiškai vysto tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrina valstybių saugumą.

Lietuva dalyvaudama apie 60 tarptautinių ir tarpvyriausybinių organizacijų veikloje taip pat prisideda prie taikos palaikymo pasaulyje, saugumo ir stabilumo didinimo, žmogaus teisių ir demokratijos stiprinimo.

(Straipsnio autorės nuotr.)


Pranešimą apie JTO skaitė Virginija Nemuraitė.
(Straipsnio autorės nuotr.)
(Straipsnio autorės nuotr.)

Komentarų nėra: